Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Zapraszamy na sympozjum do Brzozowa

Gorąco i serdecznie zapraszamy na sympozjum poświęcone naszemu Patronowi, św. Bp. J. S. Pelczarowi,  zorganizowane przez Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Brzozowie. Spotkanie odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018 r. (wtorek). 

Program: 
9:00 - Eucharystia w kolegiacie brzozowskiej,
uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku św. Patrona 
10: 00 - spotkanie w sali kina: 
powitanie uczestników, przedstawienie biografii św. Bpa J. S. Pelczara 
w opracowaniu Pani Haliny Kościńskiej 
występ grupy teatralnej młodzieży szkolnej z I LO w Brzozowie 
prelekcja s. Heleny Łuczak ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Korczynie dotyczące życia duchowego św. Biskupa
ogłoszenie wyniku konkursu „Święty Biskup Józef Sebastian Pelczar – wczoraj, dziś i jutro” oraz wręczenie nagród
występ wokalno - muzyczny w wykonaniu młodzieży z I LO w Brzozowie 
poczęstunek
 
Dojazd:
Przeworsk, Jarosław -  godz. 6:00, wyjazd z parkingu przy kościele NMP Królowej Polski, ul. 3go Maja 12, Jarosław
Kontakt: Konrad Fryda, tel. 783 600 607 
 
Przemyśl - godz. 6:45, wyjazd z parkingu przy kościele św. Trójcy w Przemyślu, Plac Konstytucji 3 Maja 8
Kontakt: Bernadetta Osięga, tel. 667 657 364
 
Krosno - dojazd we własnym zakresie 
 
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, 
 
Zapraszamy! 

Pan Zmartwychwstał!

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

życzymy

każdej Rodzinie

i każdemu z Państwa

obfitości łask

wylewających się z serca

Zmartwychwstałego Pana.

 

Wyjście z grobu, z cyklu „Pascha”, 1917-1918

Zofia Stryjeńska, Muzeum Narodowe w Warszawie

Apel Rady do spraw Rodziny Archidiecezji Przemyskiej w sprawie ochrony życia

Szanowny Pan Marszałek Sejmu RP

Szanowne Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość


Jako członkowie Rady do spraw Rodziny Archidiecezji Przemyskiej, zebrani na spotkaniu w dniu, w którym w Przemyślu upamiętniona została heroiczna ofiara Józefa i Wiktorii Ulmów z siedmiorgiem ich dzieci (przez sympozjum naukowe pt. „Słudzy Boży Józef i Wiktoria Ulmowie z Dziećmi – świadkowie wiary”), wyrażamy wdzięczność Sejmowi RP za ustanowienie dnia 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na zbieżność tej daty z obchodzonym od 2004 roku Narodowym Dniem Życia. Jesteśmy przekonani, że męczeńska śmierć bohaterskiej rodziny z Markowej, stanowi przejaw bezinteresownej ofiary w obronie niewinnych i bezbronnych istot ludzkich. Wspominamy w tym kontekście słowa homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w 1991 roku w Radomiu. Ojciec Święty powiedział wtedy: „Do cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka…”
Apelujemy do Pana Marszałka i wszystkich parlamentarzystów o objęcie pełną opieką prawną wszystkich dzieci od momentu poczęcia. Wyrażamy szczególne poparcie dla obywatelskiego projektu „Zatrzymaj Aborcję”. Wierzymy w zrozumienie i odwagę ludzi sumienia, którzy – podobnie jak Józef i Wiktoria Ulmowie – nie dadzą zastraszyć się żadnej ideologii przeciwnej życiu.

Sygnatariusze Rady ds. Rodziny, w tym min.:

ks. dr Marek Machała dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej

Lucyna Podhalicz, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

Janina Kościelny, prezes Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność  Oddziału w Przemyślu

Przemyśl, 22 marca 2018 r.